Magnez i stres szkolny

Dziecko, u którego wystąpi niedobór magnezu jest nadpobudliwe i nerwowe bez przyczyny. Rodzice winią za to stres szkolny, rzadko zauważają niedobór kojącego nerwy biopierwiastka. Tymczasem magnez niezbędny jest dla prawidłowej czynności mózgu i nerwów, zaś dzieci szczególnie wrażliwie reagują na jego deficyt. Te same objawy, w nieco mniejszym nasileniu, dotykają osoby dorosłe.

Skąd biorą się spowodowane niedoborem magnezu kłopoty z „nerwowością bez powodu” u dzieci w wieku szkolnym, jak też u dorosłych?
Głównym sprawcą jest rosnący deficyt magnezu w glebie, skąd wymywają go tzw. kwaśne deszcze. Zmniejszona ilość minerału w glebie, a w konsekwencji w roślinach, oznacza deficyt magnezu w codziennej diecie każdego Polaka i w jego organizmie. Sama w sobie dieta też może być przyczyną deficytu biopierwiastka, gdyż są pokarmy zawierające dużo i mało magnezu. Winowajcą może być też – na zasadzie sprzężenia zwrotnego – stres szkolny, stałe napięcie nerwowe wywołane np.: przez przeładowany program, egzaminy i nadmierną dyscyplinę. U dorosłych – napięcie i stres w pracy, problemy w domu, tragiczne zdarzenia losowe itp. Wszystko to powoduje przyśpieszone zużycie magnezu.

Jeśli w sytuacji niedoboru nie dostarczymy organizmowi odpowiedniej ilości magnezu pojawi się nadpobudliwość i trudności z koncentracją, a w miarę pogłębiania się deficytu – osłabienie sprawności umysłowej i zaburzenia w pracy układu nerwowego, jak też osłabienie. Objawami są: słabość mięśni, mrowienie w rękach i nogach, a ponadto zawroty głowy i zaburzenia rytmu pracy serca. Stwierdzono, że wysoki deficyt magnezu powoduje ograniczenie rozwoju nowych tkanek, tak istotny dla młodego organizmu. Eliminacja niedoboru – poprzez podanie magnezu – działa uspakajająco, przywraca zdolność koncentracji. Magnez tłumi nadpobudliwość komórek nerwowych, gdyż przeciwdziała nadmiernemu uwalnianiu tzw. neuroprzekaźników przewodzących bodźce między komórkami nerwowymi. Jednak najważniejszym efektem podania magnezu jest pobudzenie metabolizmu, spalanie węglowodanów i zamiany energii w wysokoenergetyczne związki fosforowe (ATP).

Związki te zawierają łatwo dostępną energię dla ciężko pracującego mięśnia sercowego, mięśni umożliwiających ruch, a zwłaszcza mózgu. Stąd podanie magnezu odczuwane jest, jako silny dopływ potencji umysłowej i fizycznej. Poprawia nastrój i podnosi sprawność umysłową i fizyczną. Normalizacja magnezu we krwi pozwala też oczyścić organizm z trujących metali ciężkich (kadm, ołów itp.) pochodzących m.in. z zanieczyszczonych nimi pokarmów. Toteż, gdy stwierdzimy u siebie objawy niedoboru magnezu, celowe jest podanie go w postaci dobrze przyswajalnych asparaginianów, których przykładem są wartościowe preparaty: LAKTOMAG i LAKTOMAG B6. (Dodatek witaminy B6 zwiększa biodostępność magnezu!) Warto też podkreślić, że Laktomag jest produkowany według rodzimej oryginalnej technologii opracowanej przez prof. Dr. Hab. Alfredę Graczyk i dr. Krystynę Radomską z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

 

Magnez – osobisty lekarz

Gdy pojawia się znaczący niedobór tego biopierwiastka czujemy się nadpobudliwy, bez powodu zdenerwowani, mamy trudności z koncentracją. Magnez niezbędny jest bowiem do prawidłowej czynności układu nerwowego, serca, pozyskiwaniu energii, rozwoju młodego organizmu i regeneracji komórek ciała osób dorosłych. Słowem to nasz osobisty lekarz.

Winowajcą niedoboru magnezu są błędy dietetyczne oraz rosnący od lat deficyt mikroelementu w glebie, z której jest wymywany przez tzw. kwaśne deszcze. Dlatego pierwiastka brakuje w roślinach, które czerpią minerał z gleby. A to oznacza konieczność suplementacji preparatami z apteki.

 

Bez magnezu dzieci chorują

Dzieci reagują bardziej drastycznie na niedobór magnezu, niż dorośli. U dziecka może pojawić się uczucie słabości, osłabienie i skurcze mięśni, mrowienie w rękach i nogach, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca. Wysoki deficyt magnezu powoduje ograniczenie rozwoju nowych tkanek, tak istotny dla młodego organizmu, w tym ogranicza rozwój kośćca.

 

Biopierwiastek dla serca

Najczęstszym objawem niedoboru magnezu są zaburzenia rytmu serca. Oznacza to zagrożenie arytmią komorową sprowokowaną jedynie samym niedoborem magnezu. (Na szczęście nie jest to częste powikłanie!). Niedobór magnezu powoduje też skurcz tętnic wieńcowych, co może zmniejszać ukrwienie mięśnia serca. Pacjenci skarżą się na bóle w klatce piersiowej o typowym charakterze i lokalizacji, jak dla choroby wieńcowej, choć przyczyną nie są zmiany miażdżycowe lecz skurcz odwracalny po uzupełnieniu magnezu.

 

Chroni przed zatruciem ołowiem, kadmem i rtęcią…

Deficyt magnezu aktywizuje zatruwające niekiedy pokarmy toksyczne metale ciężkie, zwłaszcza ołów i kadm. Metale te próbują zastępować magnez – wiążą się z enzymami, wypaczają i hamują metabolizm, mogą wywołać nowotworzenie. Zagraża to m.in. uszkodzeniem komórek nerwowych, gdyż z nimi np. ołów reaguje najszybciej. Dostarczenie potrzebnej organizmowi ilości magnezu chroni przed wchłanianiem toksycznych metali ciężkich.

 

Magnez dobrze przyswajalny

Magnez w postaci związku nieorganicznego – chlorku, węglanu czy tlenku – przed wchłonięciem musi połączyć się z aminokwasami, np. kwasem asparaginowym, który jest „przewoźnikiem” umożliwiającym przenikanie przez błonę śluzową jelita do krwioobiegu. Nowoczesne preparaty omijają tę barierę – oferując już gotowe asparaginiany magnezu w tabletkach. Polepsza przyswajalność witamina B6 (ułatwia wchłanianie magnezu w jelitach i hamuje jego wydalanie w nerkach). Asparaginiany są związkami stosunkowo trwałymi. Nie ulegają rozpadowi nawet w bardzo kwaśnym soku żołądkowym, a łatwo przenikają ścianki jelita. W naszym kraju są produkowane według rodzimej oryginalnej technologii opracowanej przez prof. dr. hab. Alfredę Graczyk i sprzedawane w postaci preparatów dostępnych w aptekach w całym kraju (np. Laktomag, Laktomag B6).

You may also like...